تماس با ما

026-32500668

تست ورزش

تست ورزش

تست ورزش

تست ورزش آزمونی است كه می تواند تنگی عروق كرونری قلب (تنگی های تا حد بیشتر از 60%) را نشان دهد و پزشك را در تصمیم گیری برای انجام دادن یا ندادن اقدامات تهاجمی تر(مانند آنژیوگرافی) راهنمایی می كند.

از كاربردهای دیگر آن این است كه این روش در مورد ارزیابی توان افرادی كه دچار سكته قلبی یا دچار نارسایی قلبی هستند استفاده می شود. افزایش فشار خون قابل توجه و غیر عادی در تست ورزش نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم درمان خواهد شد.