تماس با ما

026-32500668

اكوكاردیوگرافی رنگی دیژیتال

اكوكاردیوگرافی رنگی دیژیتال

اكوكاردیوگرافی رنگی دیژیتال

اكو كاردیوگرافی یا اكوی قلب، روشی است كه در آن با استفاده از امواج فراصوتی؛ تصاویر متحرك و اطلاعات دقیقی در مورد ساختار و عملكرد قلب فراهم می شود. در اكو كاردیوگرافی، بیمار در معرض تابش اشعه قرار نمی گیرد.

در این روش دریچه ها و حفره های قلب از بیرون بدن ارزیابی می شوند و می تواند به تشخیص موارد زیر كمك كند:

• بیماری های قلبی ارثی یا مادرزادی

• علت صداهای غیرطبیعی قلب

• بیماری های دریچه ای قلب

• نحوه حركت دیواره های قلب

• عملكرد عضله قلب و نحوه پمپاژ خون توسط آن

• عفونت پرده و دریچه های قلب

• وجود لخته ی خون یا توده های داخل قلبی

• برخی اختلالات ریتم قلب

• افزایش فشار خون شریان ریوی

• وجود خون و مایع در پرده پریکارد (اطراف قلب) که منجر به محدودیت حرکات قلب می گردد.