تماس با ما

026-32500668

رادیوگرافی دیژیتال ساده و رنگی

رادیوگرافی دیژیتال ساده و رنگی

رادیوگرافی دیژیتال ساده و رنگی

مزایای رادیوگرافی دیژیتال نسبت به فناوری آنالوگ قدیمی:

• استفاده از ميزان اشعه كمتر در تهيه راديوگرافي از اعضاء مختلف بدن

• وضوح بسيار دقيق تصاوير حاصله

• امكان ذخيره تصاوير بطور ديژيتالي و انجام تغييرات(Processing) روي آنها به منظور استفاده هاي تشخيصي ، درماني، آموزشی و پژوهشی

• ارائه تصاوير بر روي سی دی و یا دی وی دی، كاغذ يا فيلم و يا ارسال آنها از طريق پست الكترونيكي

• امكان انجام آنژيوگرافي هاي پريفرال مانند: آنژيوگرافي اندام فوقاني و تحتاني و آنژيوگرافي عروق گردن، قفسه سينه و شكم

• امكان ضبط تصاوير حاصله از حركات ارگانهاي بدن مثل مري، معده، روده ها، مفاصل، ديافراگم ها و ...

• سرعت بسيار بالاي اين سيستم امكان انجام راديوگرافي هاي متعدد را در زمان بسيار كوتاهي فراهم مي نمايد.