تماس با ما

026-32500668

سونوگرافی داپلر رنگی

سونوگرافی داپلر رنگی

سونوگرافی داپلر رنگی

اصول تصویربرداری همان سونوگرافی بوده و هدف از انجام آن، بررسی میزان و سرعت جریان خون در وریدها و شریان های بدن است. همچنین از این روش می توان در تشخیص ترومبوز ورید عمقی، تنگی و انسداد شریانی نیز استفاده نمود.

یکی دیگر از کاربردهای سونوگرافی داپلر در زمان بارداری است و از آن برای شنیدن صدای قلب جنین و همچنین تشخیص مشکلات بارداری استفاده می شود.