تماس با ما

026-32500668

پروفایل علی-آقا بزرگ تهرانی

علی-آقا بزرگ تهرانی

کارشناس رادیولوژی

سابقه کار : 12 سال