تماس با ما

026-32500668

پروفایل مهناز-زرین اقبال

مهناز-زرین اقبال

كاردان رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشكی ایران تهران

دارای 12 سال سابقه فعالیت؛

2 سال در بیمارستان شهید مدنی كرج و 10 سال در موسسه تصویربرداری مركزی كرج

آشنایی با دستگاه های رادیولوژی و تمام گرافی های ساده و رنگی