تماس با ما

026-32500668

پروفایل لیلا-بختیاری

لیلا-بختیاری

كارشناس رادیولوژی از دانشگاه شهید بهشتی

دارای 17 سال سابقه فعالیت در بخش رادیولوژی بیمارستان امام جعفر صادق هشتگرد

كلینیك رادیولوژی رجائی شهر

مطب خانم دكتر امانی

بیمارستان البرز كرج

موسسه تصویربرداری مركزی كرج