تماس با ما

026-32500668

پروفایل منیره-کردی

منیره-کردی

كارشناس رادیولوژی از دانشگاه شهید بهشتی

دارای 18 سال سابقه فعالیت در موسسه تصویربرداری مركزی كرج و گذراندن طرح در بیمارستان كودكان عظیمیه كرج.

دارای مدارك MRI و CT. Scan از انجمن رادیولوژی تهران

گذراندن دوره تكمیلی آموزشی ماموگرافی در شركت PAYAMED

دارای مدرك فیزیك بهداشت

و گذراندن دوره های آموزشی فیزیك بهداشت در شركت خدمات پرتوهای پارسیان تحت نظر سازمان انرژی اتمی كشور.