تماس با ما

026-32500668

پروفایل ایمان-نوروزی قره داغ

ایمان-نوروزی قره داغ

مدرك تحصیلی: كارشناس رادیولوژی

سابقه كار: 3 سال