تماس با ما

026-32500668

پروفایل جواد-قاسمی

جواد-قاسمی

مدرك تحصیلی: کارشناس رادیولوژی

سابقه کار: 23 سال