تماس با ما

026-32500668

پروفایل فرهاد-فاضلی

فرهاد-فاضلی

مدرك تحصیلی: کارشناس رادیولوژی

سابقه کار : 17 سال