تماس با ما

026-32500668

پروفایل دكتر محمدعلی شعبانی صمغ آبادی

دكتر محمدعلی شعبانی صمغ آبادی

متخصص رادیولوژی

ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ۱۳۵۵وپایان پزشکی عمومی ۱۳۶۲،شروع تخصص رادیولوژی در همین دانشکده ۱۳۶۳ وپایان ۱۳۶۶،مدت پنج سال ونیم سربازی و طرح خارج از مرکز را در دانشگاه علوم پزشگی زاهدان به عنوان هیات علمی گذراندم(ازسال۶۶تا۷۲)،از اوایل سال ۷۳ در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان هیات علمی مشغول خدمت بودم،در حال حاضر بازنشسته این دانشگاه هستم،ولی مشغول کار بصورت پاره وقت که از سال۸۶شروع کرده بودم در مرکز تصویربرداری مرکزی کرج هستم