تماس با ما

026-32500668

پروفایل دکتر شیرین هنر بخش

دکتر شیرین هنر بخش

متخصص قلب و عروق

مدرک پزشکی عمومی رو درسال ۱۳۸۰ ازدانشگاه علوم پزشکی ایران ومدرک تخصص قلب وعروق را درسال ۱۳۸۷ ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان گرفتم.