تماس با ما

026-32500668

پروفایل ناز بس-هوشیار

ناز بس-هوشیار

مدرك تحصیلی: كارشناس رادیولوژی

سابقه كار: 20 سال